• feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0965.663.924


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0965.663.924


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0965.663.924

Chúng tôi trên Facebook

Ổn áp Standa 3 pha

Ổn áp STANDA 400 KVA

Xem nhanh

Ổn áp STANDA 400 KVA

203.720.000₫
313.415.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 300 KVA ST 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 300 KVA ST 3pha

179.850.000₫
295.850.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 200 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 200 KVA DR 3pha

114.600.000₫
210.100.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 150 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 150 KVA DR 3pha

75.000.000₫
129.950.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 150 KVA ST 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 150 KVA ST 3pha

65.900.000₫
113.900.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 100 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 100 KVA DR 3pha

51.300.000₫
90.050.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 75 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 75 KVA DR 3pha

38.000.000₫
66.350.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 75 KVA ST 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 75 KVA ST 3pha

30.900.000₫
53.100.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 60 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 60 KVA DR 3pha

33.000.000₫
58.650.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 60 KVA ST 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 60 KVA ST 3pha

27.600.000₫
46.900.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 45 KVA DR 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 45 KVA DR 3pha

29.000.000₫
46.100.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 45 KVA ST 3pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 45 KVA ST 3pha

26.000.000₫
36.850.000₫
ĐẶC TÍNH - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha - Kiểu dáng...
Xem nhanh