Công ty Cổ Phần Standa Việt Nam được thành lập với niềm đam mê và khát vọng thành công trong lĩnh vực điện tử.