• feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0965.663.924


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0965.663.924


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0965.663.924

Chúng tôi trên Facebook

Ổn áp Standa 1 pha

Ổn áp Standa 50KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 50KVA ST (150V-250V)

28.000.000₫
35.000.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 30KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 30KVA ST (150V-250V)

13.800.000₫
22.000.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 30KVA DR (90V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 30KVA DR (90V-250V)

15.700.000₫
23.100.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 25KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 25KVA ST (150V-250V)

13.800.000₫
16.800.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 25KVA DR (90V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 25KVA DR (90V-250V)

12.600.000₫
16.000.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 20KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 20KVA ST (150V-250V)

9.200.000₫
11.200.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 20KVA DRI (50V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 20KVA DRI (50V-250V)

11.500.000₫
16.200.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 20KVA DR (90V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 20KVA DR (90V-250V)

10.600.000₫
15.290.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 15KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 15KVA ST (150V-250V)

6.950.000₫
8.900.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 15KVA DRI (50V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 15KVA DRI (50V-250V)

8.900.000₫
13.420.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 15KVA DR (90V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 15KVA DR (90V-250V)

7.800.000₫
12.000.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 10KVA ST (150V-250V)

Xem nhanh

Ổn áp Standa 10KVA ST (150V-250V)

3.900.000₫
5.500.000₫
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục ...
Xem nhanh