Đang tải ...

1, TK số : 00205875851

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

2, TK số : 0561100339007

Tại: Ngân hàng TM CP Quân Đội, CN Hoàng Quốc Việt

 


On ap standa 15KVA DR (90V-250V) On ap standa 50KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA DR (90V-250V), On ap standa 7,5KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 10KVA DR (90V-250V), On ap standa 10KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 20KVA DRI (50V-250V), On ap standa 20KVA DRI (50V-250V)