Đang tải ...

1, TK số : 00205875851

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

2, TK số : 0561100339007

Tại: Ngân hàng TM CP Quân Đội, CN Hoàng Quốc Việt

 


Biến áp cách ly On ap standa 15KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 5KVA DRI (50V-250V), On ap standa 5KVA DRI (50V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 10KVA DRI (50V-250V)