Đang tải ...

Ổn áp 3 pha ngâm dầu
[Liên hệ để biết giá]
Trong kho
Đặc tính - Sử dụng ngay sau biến áp điện lực, cho khách sạn, nhà máy , khu công nghiệp, các tải công suất lớn - Không dùng chổi... Đọc thêm
Biến áp cách ly On ap standa 15KVA ST (150V-250V) On ap standa 30 KVA DR 3pha Ổn áp standa 7,5KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 10KVA DRI (50V-250V)