Đang tải ...

Ổn áp 3 pha ngâm dầu
[Liên hệ để biết giá]
Trong kho
Đặc tính - Sử dụng ngay sau biến áp điện lực, cho khách sạn, nhà máy , khu công nghiệp, các tải công suất lớn - Không dùng chổi... Đọc thêm
Ổn áp standa 2KVA DR (90V-250V), On ap standa 2KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 4KVA DR (90V-250V), On ap standa 4KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 25KVA ST (150V-250V), On ap standa 25KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 30KVA DR (90V-250V), On ap standa 30KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 30KVA ST (150V-250V), On ap standa 30KVA ST (150V-250V)