Đang tải ...

Ổn áp Standa 15KVA DRI (50V-250V)
 
10,310,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 15KVA ST (150V-250V)
 
6,828,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 20KVA DR (90V-250V)
 
10,425,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 20KVA DRI (50V-250V)
 
12,610,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH   Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do... Đọc thêm

Ổn áp Standa 20KVA ST (150V-250V)
 
9,035,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH   Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do... Đọc thêm

Ổn áp Standa 25KVA DR (90V-250V)
 
11,600,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được bảo vệ 3... Đọc thêm

Ổn áp Standa 25KVA ST (150V-250V)
 
10,725,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 30KVA DR (90V-250V)
 
15,615,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 30KVA ST (150V-250V)
 
13,781,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm

Ổn áp Standa 50KVA ST (150V-250V)
 
22,393,000 VNĐ
Trong kho
ĐẶC TÍNH  Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục Ba lần an toàn do được... Đọc thêm
On ap standa 15KVA DRI (50V-250V) Ổn áp STANDA 3 KVA, On ap STANDA 3 KVA Ổn áp standa 3KVA ST (150V-250V), On ap standa 3KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 5KVA DR (90V-250V), On ap standa 5KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 20KVA ST (150V-250V), On ap standa 20KVA ST (150V-250V)

Nhận xét của khách hàng