Đang tải ...

Các trường có đánh dấu * là bắt buộc

 

CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA VIỆT NAM
- Văn Phòng 1 : Số 629 Đường Phúc Diễn - Cầu Diễn - Mỹ Đình - Hà Nội.
- Văn Phòng 2 :Số 675 - Đường Phúc Diễn - Cầu Diễn - Mỹ Đình - Hà Nội.
- Trung tâm bảo hành: Số 675 - Đường Phúc Diễn - Cầu Diễn - Mỹ Đình - Hà Nội.
- Kho Hàng : Số 675 - Đường Phúc diễn - Cầu Diễn - Mỹ Đình - Hà Nội.
Điện thoại : 043.99.17.666 | Di động : 0974642249
Email: vietnamstanda@gmail.com

Hoặc bạn có thể gửi thông tin theo mẫu sau:

 

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

On ap standa 15KVA DR (90V-250V) On ap standa 50KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA DR (90V-250V), On ap standa 7,5KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 10KVA DR (90V-250V), On ap standa 10KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 20KVA DRI (50V-250V), On ap standa 20KVA DRI (50V-250V)