Đang tải ...

Sản phẩm


Biến áp tự ngẫu
[Liên hệ để biết giá]
Trong kho
Biến áp tự ngẫu, Bien ap tu ngau On ap standa 10KVA ST (150V-250V) On ap standa 30 KVA ST 3pha Ồn áp standa 1KVA, On ap standa 1KVA Ổn áp standa 5KVA ST (150V-250V), On ap standa 5KVA ST (150V-250V)