Đang tải ...

Sản phẩm


Biến áp cách ly
[Liên hệ để biết giá]
Trong kho
Mã sản phẩm : Máy biến áp cách ly, trở kháng thấp. Sử dụng màn chắn tĩnh điện đặc biệt giữa hai lớp sơ cấp và thứ cấp để lọc tiếng ồn. Vỏ bạo bằng nhôm... Đọc thêm
On ap standa 15KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 2KVA ST (150V-250V), On ap standa 2KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 3KVA DRI (50V-250V), On ap standa 3KVA DRI (50V-250V) Ổn áp standa 10KVA DR (90V-250V), On ap standa 10KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 20KVA DRI (50V-250V), On ap standa 20KVA DRI (50V-250V)