Đang tải ...

*****

24/02/2012, 05:59 PM

"Tôi đã mua sản phẩm Standa và sử dụng rất tốt. 3 năm rồi vẫn chưa có trục trặc gì."

Bài viết mới

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

Biến áp cách ly On ap standa 30 KVA DR 3pha On ap STANDA 400 KVA Ổn áp standa 5KVA DRI (50V-250V), On ap standa 5KVA DRI (50V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA ST (150V-250V)