Đang tải ...

*****

24/02/2012, 05:59 PM

"Tôi đã mua sản phẩm Standa và sử dụng rất tốt. 3 năm rồi vẫn chưa có trục trặc gì."

Bài viết mới

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

Biến áp tự ngẫu, Bien ap tu ngau On ap standa 10KVA ST (150V-250V) On ap standa 30 KVA ST 3pha Ồn áp standa 1KVA, On ap standa 1KVA Ổn áp standa 5KVA ST (150V-250V), On ap standa 5KVA ST (150V-250V)