Đang tải ...

*****

24/02/2012, 05:59 PM

"Tôi đã mua sản phẩm Standa và sử dụng rất tốt. 3 năm rồi vẫn chưa có trục trặc gì."

Bài viết mới

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

Ổn áp standa 2KVA DRI (50V-250V), On ap standa 2KVA DRI (50V-250V) Ổn áp standa 3KVA DR (90V-250V), On ap standa 3KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 4KVA ST (150V-250V), On ap standa 4KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 20KVA DR (90V-250V),On ap standa 20KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 100 KVA DR 3pha, On ap standa 100 KVA DR 3pha