Đang tải ...
Biến áp tự ngẫu

Xem ảnh phóng to

Biến áp tự ngẫu[Liên hệ để biết giá]

Trong kho

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

Ổn áp standa 2KVA DR (90V-250V), On ap standa 2KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 4KVA DR (90V-250V), On ap standa 4KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 25KVA ST (150V-250V), On ap standa 25KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 30KVA DR (90V-250V), On ap standa 30KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 30KVA ST (150V-250V), On ap standa 30KVA ST (150V-250V)