Đang tải ...
Biến áp tự ngẫu

Xem ảnh phóng to

Biến áp tự ngẫu[Liên hệ để biết giá]

Trong kho

Gõ các ký tự bạn nhìn thấy trong bức ảnh sau.

On ap standa 15KVA DR (90V-250V) On ap standa 50KVA ST (150V-250V) Ổn áp standa 7,5KVA DR (90V-250V), On ap standa 7,5KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 10KVA DR (90V-250V), On ap standa 10KVA DR (90V-250V) Ổn áp standa 20KVA DRI (50V-250V), On ap standa 20KVA DRI (50V-250V)